Selecteer een pagina
Het woord Religie is een woord wat al eeuwen voorkomt. Alleen het lijkt te zijn verweven met geloven. Ik vroeg me af of dat wel klopt en of het inderdaad om hetzelfde gaat. Religie en geloof hebben totaal niets met elkaar te maken en zijn totaal verschillend. Het is een wereld van verschil. Hou jij je nog vast aan Religie of Geloof jij in de Levende God? Ik weet inmiddels heel goed wat religie is omdat ik eraan gebonden was. En zo graag wil ik jou vertellen dat Geloven vele malen mooier is als jij een levende relatie krijgt met Jezus.

Religie houd je weg van God

In de Dikke van Dalen staat de volgende definitie van Geloof en religie.

Geloof: Een vast en innig vertrouwen op God.

Religie: geloofsleer, godsdienst

Veel mensen hebben de kerk de rug toegekeerd, de kerk is suf, vrouwen mogen geen broek dragen, je moet een hoedje op, je mag geen tv hebben, niet werken op zondag, elke zondag moeten de 10 geboden worden voorgelezen etc. Ik kan me voorstellen dat als jij z’n beeld hebt van God, als een God die niet mee gaat met de tijd en mensen alles verbiedt dat je dan letterlijk gillend de kerk uit gaat en je tegen God zegt: DOEI!
Weet je jij hebt behoefte aan liefde, vreugde, geluk, plezier etc. En eigenlijk pakt religie al deze mooi vruchten van je af en dan snap ik dat je God vaarwelzegt. Ik denk dat jij diep in je hart wel verlangt naar God, alleen sluit je, je voor hem af, omdat de religie een heel naar beeld schets van God. Religie houd je dus enorm ver van Hem vandaan. Ik kan je zeggen dat God vele malen leuker is dan Religie.

Religie bindt en Jezus maakt je VRIJ!

Religie komt van het Latijnse woord: religare’, wat betekend opnieuw binden. Dit is wat religie doet, het bindt mensen en het bindt je menselijke regels, wetten, tradities, kritiek, schuldgevoelens, prestatiedrang etc.

God wil dat jij helemaal niet gebonden bent! Hij wil jouw echte vrijheid geven!

Als je door de Zoon van God wordt bevrijd, zul je werkelijk vrij zijn. (Johannes 8:36 HTB)

 

De Here is de Geest die leven geeft en waar Hij is, is vrijheid. (2 Korintiërs 3:17)

Het is zo gaaf om je te vertellen dat je VRIJ BENT! Jezus is voor al jouw zonden aan het kruis gegaan! Weet je als jij in Hem geloofd ontvang je VRIJHEID! Hij heeft jou vrijgekocht van zonde en schuld. Jij hoeft je niet meer aan God te bewijzen. Het is zo mooi dat als jij in Hem geloofd je schulden zijn weggewassen door Zijn bloed en ben je vrij van zonden, macht van het kwaad wat jouw leven beheerst. Je bent geboren als nieuw mens uit God en je bent Zijn geliefde Dochter! Dan ben je pas vrij! Je bent vrij van de onderdrukking van religie en wetticisme.

Religie wil jouw vrijheid wegnemen door je wijs te maken dat jij je moet gaan houden aan menselijke wetten en tradities binnen de kerk. Deze tekst las ik van de week en sluit hier heel mooi bij aan:

Christus heeft ons dus de vrijheid gegeven. Dat is pas echte vrijheid! Laat je die niet ontnemen door weer een slaaf van de wetten te worden. (Gelaten 5:1 HTB)

Het is ook niet zo dat je er nu maar op los kan leven, helemaal niet. Jezus geeft ons geweldige vrijheid, Hij heeft ons vrijgekocht en verlost van onze zonden hoe groot of klein ze ook zijn. Hij heeft ze gedragen en weggedaan zover als het oosten van het westen is. Jezus heeft jou vrijgemaakt zodat jij met heel je hart God kunt aanbidden en geen slaaf meer bent van de ZONDEN. Je leeft niet meer onder de wet, maar onder de Genade!

De bijbel geeft ons richtlijnen hoe te leven en niet om nu maar even lekker de bloemetjes buiten te zetten😉.

Broeders en zusters, God heeft u niet de vrijheid gegeven om te misbuiken en uw eigen zin te doen, maar om elkaar te dienen in een geest van liefde. (Gelaten 5:13)

Leef altijd in gehoorzaamheid aan de Heilige Geest, dan zal de zonde geen kans krijgen zich uit te leven. Want de zondige neigingen gaan in tegen de verlangens van de Heilige Geest en omgekeerd. Deze twee krachten zijn altijd met elkaar in conflict. U moet dus niet doen wat u maat wilt. Als u zich voortdurend door de Heilige Geest laat leiden, valt u niet meer onder de wet (Gelaten 5: 16-18)

Door de jaren heeft de kerk zelf regels toegevoegd en bedacht, wat dus onder religie valt. Bij God mag jij je vrij weten en weten wie jij echt bent in Christus.

God ziet wie jij echt bent.

Het is zo geweldig dat Jezus alleen maar wil dat je Zijn liefde aanneemt en dat je anderen liefhebt. God ziet jouw hart aan. De kenmerken van religie zoals: geboden, verboden, uiterlijkheden, vroomheid etc., is voor God helemaal niet belangrijk. Mensen die hun uiterlijkheden vooropstellen, zetten God opzij, ze geven God niet de ruimte in hun hart. Ze hebben IK op de toorn van hun hart gezet in plaats van GOD!

Bij religie gaat het om de buitenkant en is dus op het uiterlijk gericht. Hoe gedraagt iemand zich? Het is zo jammer dat religie en wetticisme dus een heel vertekend beeld van God laat zien.

God kijkt naar je hart en wie jij werkelijk bent. Want God wil dat jij vrij bent. Ik denk dat veel mensen schrikken van religie en God. Het is jammer dat je God dan niet ziet zoals Hij echt is doordat jij je laat leiden door religie en wetten.

Als ik vertel dat ik Christen ben dan krijg ik heel vaak te horen: Dan je mag dit niet of dan mag je dat niet. Ik denk dat dit mensen zo afschrikt deze wetten en regeltjes dat dat een reden in waarom mensen God aan de kant hebben gezet.Ik heb altijd wel mijn woordje klaar als vrouwen mij deze vraag stellen. Ik moet niks, ik mag. Weet je als de Heilige Geest in je woont ga je vanzelf dingen laten. God geeft je de vrijheid en het is je eigen verantwoordelijkheid hoe je er mee omgaat.

De Bijbel laat jou en mij zien wie God echt is. God is een God van liefde, geborgenheid, warmte en God is VRIJHEID! Weet je mooie vrouw God is echt! En Hij maakt jou ook puur en echt zonder maskers, hokjes en vakjes waar religie je zo graag wilt in stoppen.Weet je als jij gebonden bent aan religie ervaar je niet Gods liefde, vreugde, blijdschap en Zijn goedheid niet volledig. Je leeft vanuit een houding van kritiek, veroordeling, wetticisme, afwijzing en een negatief denkpatroon.

“God verandert je hart en religie veranderd alleen je buitenkant, uiterlijk vertoon maar niet je hart!”

Dit wil ik jou meegeven

Ik heb jaren en jaren een negatief denken gehad. Ik voelde me afgewezen door anderen ik voelde mij niet goed genoeg! En ik zit er nog middenin, langzaam is er de afgelopen maand enorm veel veranderd! Ik ben vrij in Christus. Hij ziet mij als een geweldige fantastische vrouw, en dat ziet Hij ook in jou!

Kom los van je religie en weet dat je vrij bent in Christus! Misschien is het voor jou een Eye- opener of herkenbaar, ik kan me voorstellen dat je er mee worstelt. Misschien zit jij ook gebonden /vast aan wetticisme, regels van de kerk.Ik wil je zeggen, dat je niet de enige bent en je ook niet hoeft te schamen.

Ik wil graag afsluiten met de tekst die ik eerder heb gebruikt:

Christus heeft ons dus de vrijheid gegeven. Dat is pas echte vrijheid! Laat je die niet ontnemen door weer een slaaf van de wetten te worden. (Gelaten 5:1 HTB)
Mocht je hier mee worstelen, vraag een mission live aan. Dit is een onlinegesprek waarin in jou verhaal hoor en jou al tips geef hoe jij jouw denken kan veranderen. Het gesprek duurt 30 minuten.  Ik wil je graag op weg helpen om jouw Identiteit in Christus te vinden en dat jij niet meer onder de wet leeft maar onder de genade!

 

Liefs,

Cynthia